försäkra utgång med rätt belysning

Exilight Oy - högkvalitativ nödbelysning från Finland


Marknadens bredaste sortiment av nödbelysningsarmaturer

Vi tillverkar nästan alla våra produkter själva från början till slutet. På det här sättet kan vi erbjuda hög kvalitet till lågt pris. I produktutvecklingen fäster vi särskild vikt vid enkel installation, men samtidigt är våra produkter också såväl eleganta som ekonomiska. Det är ofta svårt att förena dessa tre viktiga komponenter.


läs mer om våra produkter »

Exilight visar vägen

Vihar redan för tio år grundat vår verksamhet på en kunnig och kompetent kundservice, ständig produktutveckling och tillförlitliga produkter av hög kvalitet. Våra verksamhetsställen finns i Tammerfors på Technopolis-Hermias företagscenter och i Esbo inom Technopolis-Innopolis lokaler.

Exilight Oy har erhållit det högsta kreditbetyget AAA.

Exilight-hänvisningsbelysning

Exilight har en bred sortiment av hänvisningsarmaturer. Uppgiften för adresserbara hänvisningsarmaturer är att visa säkra utrymningsvägar ut ur byggnaden i alla situationer. Exilights hänvisningsarmaturer är eleganta och representerar det bästa i sin bransch. De uppfyller uppställda bestämmelser och föreskrifter. I våra hänvisningsbelysningar erbjuder vi flera alternativa ljuskällor med lång livslängd och hög kvalitet.

läs mer »