Exilight-produkterna

I produktutvecklingen fäster vi särskild vikt vid enkel installation, men samtidigt är våra produkter också såväl eleganta som ekonomiska. Det är ofta svårt att förena dessa tre viktiga komponenter.

Genom att själva tillverka i stort sett alla våra produkter från början till slut kan vi erbjuda våra kunder eleganta belysningsarmaturer av hög kvalitet till förmånliga priser. I stort sett alla våra produkter är alltså finländskt kvalitetsarbete.

Alla våra produkter är tillförlitliga: CE-märkta och uppfyller gällande EN-standarder samt EMC- och LVD-direktiv.

I Exilights produktsortiment finns såväl nödbelysningscentraler som hänvisnings- och nödbelysningsarmaturer. Centraler och armaturer finns för såväl 230 V som 24 V system. I vårt produktsortiment finns också ett flertal ackumulatormatade belysningar.

I våra led-produkter använder vi den senaste led-tekniken och följer i produktutvecklingen också ständigt utvecklingen inom området. I våra belysningsarmaturer använder vi alltid led med den senaste tekniken.


Ladda ned Exilight produktcatalog